Kto może udzielać pomocy drogowej na autostradzie?

Pomoc drogowa na autostradzie to niezbędna usługa dla kierowców, którzy napotkali problemy techniczne lub awarie podczas jazdy. W Polsce istnieją różne podmioty, które mogą udzielać tego rodzaju wsparcia, a każdy z nich posiada indywidualne uprawnienia i kompetencje. 

Policja i Straż Graniczna

Na polskich autostradach pierwszymi służbami, które mogą udzielać pomocy drogowej, są funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wypadków drogowych. Działania te obejmują m.in. zabezpieczanie miejsca zdarzenia, udzielanie informacji o alternatywnych trasach czy organizowanie objazdów. W przypadku awarii pojazdu funkcjonariusze mogą również wezwać pomoc drogową na miejsce zdarzenia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

GDDKiA jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i utrzymanie dróg krajowych oraz autostrad w Polsce. W ramach swojej działalności GDDKiA świadczy również usługi pomocy drogowej na autostradach. W przypadku awarii pojazdu na autostradzie, kierowca może skorzystać z pomocy drogowej GDDKiA, która obejmuje m.in. holowanie pojazdu do najbliższego miejsca bezpiecznego postoju, udzielanie informacji o najbliższych warsztatach samochodowych czy pomoc w organizacji transportu dla pasażerów.

Firmy specjalizujące się w pomocy drogowej

Na polskich autostradach działają również liczne prywatne firmy specjalizujące się w usługach pomocy drogowej. Oferta naszej pomocy drogowej TIR jest bardzo zróżnicowana i obejmuje m.in. holowanie pojazdów, naprawy drobnych usterek na miejscu czy wsparcie w przypadku awarii opon. Jako nieliczni świadczymy usługi holowania TIR-ów.

Podsumowując, pomoc drogowa na autostradzie może być udzielana przez różne podmioty, takie jak Policja, Straż Graniczna, GDDKiA, prywatne firmy specjalizujące się w pomocy drogowej. W przypadku awarii pojazdu na autostradzie warto mieć pod ręką numery telefonów do odpowiednich służb, aby móc szybko skorzystać z pomocy.