Czy pomoc drogowa jest pojazdem specjalnym?

Pomoc drogowa to nieodzowny element systemu bezpieczeństwa na drogach. W sytuacjach awaryjnych, wypadkach czy kolizjach, pojazdy te pełnią kluczową rolę, umożliwiając szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym oraz przywracanie ruchu drogowego. 

Definicja pojazdu specjalnego

Pojazd specjalny to termin określający maszyny i urządzenia, które ze względu na swoje przeznaczenie, konstrukcję i wyposażenie różnią się od standardowych pojazdów samochodowych. W przypadku pomocy drogowej mówimy przede wszystkim o samochodach wyposażonych w specjalistyczne narzędzia oraz urządzenia do holowania, transportu lub naprawy uszkodzonych pojazdów. Czy jednak pomoc drogowa może być uznana za pojazd specjalny?

Status prawny pomocy drogowej

W polskim prawie pomoc drogowa oraz pomoc drogowa TIR są traktowane jako pojazd specjalny. Wynika to z przepisów Prawa o ruchu drogowym, które definiują takie pojazdy jako "pojazdy przeznaczone do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem dróg, ruchu drogowego lub zabezpieczaniem ruchu drogowego". W praktyce oznacza to, że pojazdy pomocy drogowej mają szereg uprawnień i obowiązków, które odróżniają je od innych uczestników ruchu.

Uprawnienia i obowiązki kierowców pomocy drogowej

Jako pojazdy specjalne, samochody pomocy drogowej mogą korzystać z pewnych przywilejów na drodze. Przede wszystkim, mają prawo do używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku na drodze. Ponadto, kierowcy pomocy drogowej są uprawnieni do przekraczania ograniczeń prędkości oraz wykonywania manewrów niedozwolonych dla innych pojazdów, takich jak jazda pod prąd czy zawracanie w miejscach zabronionych. Oczywiście, te uprawnienia mogą być wykorzystywane tylko w sytuacjach koniecznych i z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Z drugiej strony, kierowcy pomocy drogowej mają również swoje obowiązki. Muszą oni posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem specjalnym oraz przestrzegać przepisów dotyczących oznakowania takiego pojazdu. Ponadto, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania czynności związanych z pomocą drogową, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.